TJENESTE

Allmennmedisin

Regelmessige kontroll er noe av det viktigste man kan gjøre for å forebygge sykdom og helseplager.
Udiagnostisert sykdom hos eldre er vanlig...

Lese mer

Basis Gynekologi

Doktor Lund tilbyr basis gynekologisk helsekontroll, som består av mammaundersøkelse, skjedeundersøkelse med spekulum, prøvetaking og citologisk prøve. I tillegg ...

More

Basis Pediatri

Doktor Aida Lund tilbyr regelmessige og grundige helsekontroller til spedbarn/barn ,som består av: måling av hodeomkrets, vekt, lengdemål, kontrol av huden...

More

Basis Kirurgi

Doktor Aida Lund tilbyr akutt sårbehandling, fjerning av føflekker /vorte med laser eller med kniv (hvis man ta Biopsi) og Tømming av byller...

More

Helsestajon for Ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13-20 år. Doktor Aida Lund samarbeider med Helsestasjonen for ungdommer i Alfaz del Pi og bidra...

More

Laboratoriet

Tilbyr flere hurtigblodprøve som: (blodsukker, blodprosent, kreatinin , amylase, GPT/lever enzyme, kolesterol, CK /hjerte enzime, INR, CRP ...

More